ETAP新闻

关注钉钉直播操作流程

   关注钉钉直播操作流程

   注册:

   1. 下载钉钉(已下载此步可省)

【电脑版】:登录钉钉官网(http://www.dingtalk.com)-【下载】页面下载最新的客户端;
【手机版】:苹果用户可在apple store下载或更新;安卓用户在应用中心可搜;

   提示:如果通过电脑观看,请提前检查音箱及麦克风设备。

  2. 加入ETAP培训群

(1)钉钉扫一扫二维码加入群
                                  

   (2)通过钉钉搜索框中搜“ETAP培训群”或群号“30079099”入群。

    3. 入群后,在【手机钉钉】- 【我的】- 点击【头像】- 右上角【...】-点击【编辑对外名片】即可设置哦。
         对外公开信息都勾选上,并补充相关信息如公司名称、职位、邮箱。